Gå til hovedindhold

Om Børnehuset Fladhøj

Daginstitution i Rødekro med vuggestue og tre børnehaveafdelinger

Indhold

    Den overordnede vision i Børnehuset Faldhøj er, at skabe en sammenhæng der bygningsfysisk og organisatorisk er inddelt i mindre enheder, som udgør trygge børnemiljøer for de enkelte børn. De mindre børnemiljøer i klyngerne fungerer som overskuelige baser for institutionens børn og voksne - som "små institutioner" i "den store institution" - hvorfra børnene kan vokse.

    Daginstitutionen er inddelt i aldersopdelte enheder og med opmærksomhed på en fleksibilitet som tilgodeser de enkelte børns eventuelle særlige behov for støtte eller udfordringer. Fra den lille enhed skal det enkelte barn/ den enkelte børnegruppe have mulighed for at gå på opdagelse i den store sammenhæng – alt efter tryghed, nysgerrighed, mod og mestring.

    De 3-6 årige er, i hver afdeling, delt op i tre stuer med 21 børn. Vuggestuen er ligeledes opdelt i tre stuer med max 13 børn i hver.